Profesionální odstraňování vlhkosti domů

Novinka - podřezané zdivo vyplňujeme cementově vápennými směsmi aplikovanými pod tlakem bez příplatku.

AK Hydroizol se od roku 2008 zabývá izolací rodinných domů i firemních objektů, které mají vlhké zdivo. Vlhkost následně způsobuje výskyt plísní, které působí nepříznivě na zdravotní stav obyvatel objektu. Izolace provádíme na celém území SR nejen na starých rodinných domech, kde došlo k ukončení životnosti izolace, ale i na novostavbách, kde byla hydroizolace neodborně provedena.

Technologický postup podřezávání zdiva

1. Podřezání základů

Námi vyškolení pracovníci určí pracovní spáru, v níž se provede podřezání zdiva. V případě, že jsou v izolovaném objektu vybrané podlahy, provedeme podřezání základů mezi základem a první řadou cihlového nebo kvádrového zdiva. V případě velmi malé spáry mezi základem a první řadou se podřízne zdivo mezi první a druhou řadou cihel nebo kvádrů. 

2. Vložíme izolaci do hlíny

Dále postupujeme podříznutím základu nebo zdiva v celé délce a šířce přibl. 
0,5–1,5 metru, záleží na pevnosti izolovaného objektu. 
Do vzniklé spáry vložíme izolaci z plastové fólie (polyetylén). Takto zaizolované zdivo se staticky zajistí plastovými klíny, které se vrážejí kladivy do vzniklé spáry. 

 

3. Překrytí izolace

Klíny jsou speciálně vyrobeny k dodatečné izolaci zdiva; je možné podřezávat jakkoli vysoký objekt. 
Tímto způsobem podřežeme celý obvod zdiva, pak se podřežou vnitřní příčné stěny nosné i nenosné, které se propojí izolací i s obvodovými stěnami. Překrytí izolace ve zdivu je 5 až 10 cm. 
Z obou stran zdiva se nechá vyčnívat překrytí pro její další napojování.

4. Tlakové vyplnění

Do vzniklé spáry po obvodu mezi statické klíny aplikujeme speciálním injektážním strojem určeným k vyplňování prasklin ve zdivu cementově vápenné směsi. 

podrezanie základov muriva
vkladanie izolácie a klinov
prekrytie izolácie
aplikácia pur peny

Mějte své zdraví 
pod kontrolou

Nadměrná vlhkost objektu způsobuje vznik plísní a ty vyvolávají v organismu různé nemoci a hlavně alergie. Další problém vlhkých stěn je jejich estetické poškození a tím znehodnocení objektu.

Suchý dům 
šetří na energiích

Vlhké zdivo zvyšuje energetickou náročnost zavlhlého objektu, starého či nového rodinného domu, o 25–30 %. Proto suchými stěnami šetříte na energiích, ať už jde o plyn, nebo elektřinu.

Ozdravte své 
bydlení sanací

Sanace vlhkého zdiva a ochrana staveb proti vodě je nedílnou a důležitou součástí stavebnictví. Při špatně provedených hydroizolacích na starých či nových rodinných domech dochází k vlhnutí zdiva, proto je potřeba objekt ozdravit.

odstránenie vlhkosti muriva

Jako způsob odstranění vlhkosti zdiva doporučujeme 

našim zákazníkům podřezání zdiva nebo injektáž zdiva, neboť tak lze dosáhnout přerušení vzlínavosti, která jde po základu do stěn vlhkého objektu. Odkopání rodinného domu nebo jiné budovy za použití nopové fólie, která se opře o stěnu, a vložení drenážní trubky na spodek vykopané jámy. Našim zákazníkům tento postup nedoporučujeme, protože nezajistí přerušení vzlínavosti po celé délce a šířce základu. Tato metoda má jen 10% vliv na odstranění vlhkosti. Ve stavebninách také často radí izolovat zdivo sanačními omítkami nebo jinými speciálními omítkami. Tento postup nedoporučujeme, protože voda ve zdivu obsahuje soli a minerály, které časem póry v sanační omítce ucpou, a ta po čase přestane být sanační omítkou a vlhkost se na ní začne projevovat. Naše firma preferuje podřezání zdiva, protože se vyznačuje nízkou cenou, 100% účinností u všech typů zdiva a velmi dlouhou životností použitých materiálů.

Trvalé řešení vlhkosti domu

Dajte stop vlhkému domu!

Svěřte své bydlení profesionálům, kteří z vašeho domu odstraní vlhkost. Protože řešení musí být trvalé! Definitivní řešení vlhkosti spočívá ve vytvoření hydroizolace, která vytvoří bariéru na zdivu.

Mějte své bydlení v suchu!

Než se provede celá hydroizolace domu, je třeba znát hydrogeologické charakteristiky pozemku. Znamená to, že je třeba vědět, kde je hladina spodní vody, a to i během deštivých období. Proto, abychom předešli vzniku vlhkých zdí a tvorbě plísní v domě, je třeba od tohoto vlhkého prostředí dům odizolovat.

Proto našim zákazníkům nabízíme
následující řešení odstraňování vlhkosti:

- podřezání domu, izolace základů, podřezání základů, 

-injektáž základů a chemická injektáž domu.